kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
CONTACT US오시는길
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
  자동로그인
 
ID
회원가입    ID/Pw찾기
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
HOME > 기술사업화 멘토 > 멘토링 결과
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
NO
전문가
대학/방문일
멘토링 분야
조회
89   이지훈   이화여대 / 2016.02.15   기술사업화   596
88   이지훈   강릉원주대 / 2016.02.11   기술사업화   730
87   황차동   한양대 / 2016.02.03   미국특허활용   447
86   정관수   울산대 / 2016.02.03   기술사업화   445
85   남승현   홍익대 / 2016.02.02   기술마케팅   878
84   김민아   한양대 / 2015.12.29   기술이전 사후관리   442
83   김민아   한양대 / 2015.12.28   BI 및 실험실 창업   467
82   이지훈   강원대 / 2015.12.24   기술사업화   1219
81   곽재석   부산대 / 2015.12.18   조직 관리   461
80   이성준   서울시립대 / 2015.12.15   기술마케팅   451
79   오위환   숙명여대 / 2015.12.11   기술발굴   499
78   나성곤   가톨릭관동대 / 2015.12.02   기술마케팅   480
77   김훈배   가톨릭관동대 / 2015.12.02   기술사업화   431
76   김창주   부경대 / 2015.11.18   기술마케팅   518
75   김성근   숙명여대 / 2015.11.02   기술마케팅   438
이전10개| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 다음10개